Ամունդի-ԱԿԲԱ-ն կառավարում է երեք պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդեր

Մեր ֆոնդերը

ՄԵՐ ՖՈՆԴԵՐԸ

Coronavirus: general communication
Կորոնավիրուս՝ ընդհանուր տեղեկատվություն

Ամունդիի արձագանքը Կորոնավիրուսի տարածմանը

կարդալ ավելին
Absolute-return-5_two people behind Newton pendulum
ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾ (AMBAL)

ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾ (AMBAL)

Հավասարակշռված ֆոնդի ներդրումային նպատակն է՝ առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում  և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Կարդալ ավելին

կարդալ ավելին
Bonds_two-people-behind-Euro-in-frame
ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ (AMCON)

ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ (AMCON)

Պահպանողական ֆոնդի ներդրումային նպատակն է՝առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում  և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Կարդալ ավելին

կարդալ ավելին

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻՉ

Կենսաթոշակային հաշվիչով հնարավոր է հաշվել, թե որքան կուտակային կենսաթոշակ Դուք կարող եք ստանալ 63 տարեկանից հետո` Ճշգրտված գնաճով:  Դուք կտեսնեք Ձեր կուտակումները, Ձեր օգտին պետության կողմից կատարված հատկացումները, ինչպես նաև՝ այդ հատկացումներից ստացված եկամուտները:

Հ.Գ. Ուշադրությու՛ն. սույն հաշվիչով կատարված հաշվարկները մոտավոր են, հիմնված՝ Ձեր կողմից լրացվող տեղեկատվության վրա:

Մուտք գործեք հաշվիչ

Առաջնորդվելով Ներդրումային ֆոնդերի մասին ՀՀ օրենքով և «ԱՄՈւՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ կողմից կառավարվող Հավասարակշռված, Պահպանողական և Կայուն եկամտային ֆոնդերի կանոններով՝ 2021թ․ նոյեմբերի 11-ին նոյեմբերի 10-ի համար նախատեսված զուտ ակտիվների արժեքները չեն հաշվարկվելու և չեն հրապարակվելու:

Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: