Հարգելի՛ մասնակից, Դուք կարող եք Ձեր բողոք-պահանջները ներկայացնել «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ին հետևյալ կապի միջոցներով՝

  • հեռախոս՝(374 11) 31 00 00,
  • փոստային հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10, տարածք 100-101,
  • էլեկտրոնային փոստ՝ info-armenia@amundi.com

Դուք հնարավորություն ունեք ուղղելու Ձեր բողոք-պահանջները ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակ,
 Հաշտարար` Փիրուզ Սարգսյան,
 Հասցե` ք. Երևան, Մովսես Խորենացի փողոց 15, Էլիտ Պլազա բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ,
 Հեռ.` (374 10) 58 23 22, 58 23 21
 Ֆաքս` (374 10) 58 24 21
 Էլ. հասցե` info@fsm.am
 Կայք` www.fsm.am

Որպես «ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ-ի կողմից կառավարվող ֆոնդերի մասնակից՝ Դուք իրավունք ունեք ստանալու տեղեկատվություն ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ-ի և նրա կողմից կառավարվող ֆոնդերի վերաբերյալ, որը սահմանված է՝

  • «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածով,
  • «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքի 93-րդ հոդվածով:

Վերոնշյալ տեղեկությունները ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ-ն կտրամադրի Ձեր գրավոր դիմումի հիման վրա՝ դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով՝

  • էլեկտրոնային փոստով՝ info-armenia@amundi.com
  • ուղարկելով մեր փոստային հասցեին՝ ՀՀ, ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 10, տարածք 100-101:

Վերոնշյալ փաստաթղթերը Ձեր դիմումի հիման վրա կտրամադրվեն Ձեզ անվճար:

Թարմացվել է ՝  06.02.2018    16:57