ԿԱՅՔԻ ՔԱՐՏԵԶ

Մեր ֆոնդերը

                 Ամունդի-ԱԿԲԱ Հավասարակշռված ֆոնդ

                Ամունդի-ԱԿԲԱ Պահպանողական ֆոնդ

                Ամունդի-ԱԿԲԱ Կայուն եկամտային ֆոնդ

Մեր մասին

        Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ  

                Կազմակերպական կառուցվածք

                Կանոնադրություն

                Գրանցման վկայական

                Լիցենզիա

                Նշանակալից մասնակիցներ

                Amundi-ի կազմակերպական կառուցվածքը

                Ղեկավար անձինք

                Աշխատանքային ժամեր

          Ինչու Ամունդին                     

Նորություններ

Իրազեկման նյութեր

                Ֆոնդերի տեղեկատվական թերթիկներ

               Մասնագիտական բառարան

Այլ տեղեկատվություն

                Օրենսդրական կարգավորում

                Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

                Մասնակիցների իրավունքները

                Բաժնետերեր և ներդրողներ 

Ֆոնդերի ֆինանսական հաշվետվություններ

               Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

                Կենսաթոշակային ֆոնդի տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտի եզրակացություն

Ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններ

                Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ

                Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտի եզրակացություն

Իրավական տեղեկատվություն