Ամունդիի՝ 2018թ. առաջին եռամսյակում արձանագրված արդյունքների ամփոփ նկարագիրը

Friday 27 April 2018

Corporate

2018թ. լավ է մեկնարկել՝ հաստատելով խմբի դինամիկ աճը

  

Այս ուրբաթ՝ ապրիլի 27-ին, Ամունդին հրապարակեց է 2018թ. առաջին եռամսյակի արդյունքները՝ ի ցույց դնելով ակտիվների վերահսկման հետ միաժաժամակ շահավետ աճ ապահովելու իր կարողությունները՝ շնորհիվ Պիոների հետ ինտեգրման:

  

  

2018թ. Մարտի 31-ի դրությամբ Ամունդիի կառավարման ներքո գտնվող ակտիվները կազմել են 1452 միլիարդ եվրո   (2017թ. մարտի 31-ի տվյալների հետ համեմատած դրանք աճել են 5.81միլիարդ եվրոյով), շնորհիվ բիզնես գործունեության լավագույն մակարդակի (2018թ. 1-ին եռամսյակում զուտ դրամական հոսքերը կազմում են +39.82 միլիարդ եվրո) բացասական շուկայական ազդեցությունը մասնակիորեն փոխհատուցվել է  (-13.5 միլիարդ եվրո):

Ճշգրտված զուտ շահույթը նույնպես բարելավում է իր դիրքերը՝ 2018թ. առաջին եռամսյակին արձանագրելով կտրուկ աճ՝  240միլիոն եվրո  (+15%)3.

  

Ավելի մանրամասն տեղեկատվության կարող եք ծանոթանալ Ամունդիի պաշտոնական կայքում :  http://about.amundi.com/

 

  

1 Համեմատական՝ տարված 2017թ. 1-ին եռամսյակում արձանագրված արդյունքների հետ:

2 Կառավարման ներքո գտնվող ակտիվներն ու դրամական հոսքերը իրենց մեջ ներառում են՝ խորհրդատվության ներքո գտնվող և վաճառված ակտիվները, Ասիայում հիմնված համատեղ ձեռնարկությունների կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների 100%-ը: Մարոկոյում հինված Վաֆա ակտիվների կառավարչի կողմից կառավարվող ակտիվները ներկայացված են համամասնական կոնսոլիդացիայի (համախմբման) եղանակով: 

3 Տվյալները ճշգրտված են 2018թ. 1-ին եռամսյակի դրությամբ: