Սույն թվականի հոկտեմբերի 21-ին, ժամը 12:30-ին, ք. Երևան, Վ․ Սարգսյան 10 հասցեում տեղի է ունենալու «Ամունդի-ԱԿԲԱ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ բաժնետերերի 2020թ. արտահերթ ընդհանուր ժողովը:

«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Բաժնետերերի` արտահերթ ընդհանուր ժողովի  ԹԻՎ 11-1 ՈՐՈՇՈՒՄ -ը

- Հիմք ընդունելով Ընկերության 21/10/2020թ.-ի Խորհրդի նիստի որոշումը, և հաշվի առնելով Ընկերության 2019 թ. ֆինանսական արդյունքները՝ Ընկերության 2019թ. գործունեության արդյունքում ձևավորված զուտ շահույթից բաժնետերերին վճարել 382,507,400 (երեք հարյուր ութսուներկու միլիոն հինգ հարյուր յոթ հազար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ՝ որպես տարեկան շահութաբաժիններ (այն է՝ յուրաքանչյուր 1 բաժնետոմսի դիմաց՝ 153,003 ՀՀ դրամ):

- Տարեկան շահութաբաժինների վճարումները կատարել առավելագույնը մինչև 31/12/2020թ.-ն ներառյալ, Գործադիր տնօրենի հսկողությամբ, դրամական եղանակով, միանվագ կամ մաս-մաս փոխանցմամբ՝ պայմանով, որ դա չի հանգեցնի Ընկերության կողմից օրենսդրական և պայմանագրային պարտավորությունների խախտմանը:

  • Տնօրենների խորհրդի անդամների, գլխավոր գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի նախորդ ամիսների ընթացքում ընկերությունից ստացված ամբողջ վարձատրության չափը:

Թարմացվել է ՝  23/10/2020    17:55