Ընկերության կողմից կառավարվող ֆոնդերի ֆինանսական հաշվետվություններ

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետեվություններ

Այլ փաստաթղթեր Հրապարակման ամսաթիվ
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2021թ 19/07/2021
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2021թ 19/07/2021
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ, 2-րդ եռամսյակ 2021թ. 19/07/2021
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2021թ. 23/04/2021
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2021թ. 23/04/2021
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2021թ. 23/04/2021
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2020թ. 27/01/2021
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2020թ. 27/01/2021
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ, 4-րդ եռամսյակ 2020թ. 27/01/2021
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ, 3-րդ եռամսյակ 2020թ. 26/10/2020
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2020թ. 26/10/2020
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2020թ. 26/10/2020
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2020թ 27/07/2020
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ, 2-րդ եռամսյակ 2020թ. 27/07/2020
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2020թ 27/07/2020
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2020թ. 30/04/2020
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2020թ. 30/04/2020
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2020թ. 30/04/2020
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2019թ 24/01/2020
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2019թ 24/01/2020
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2019թ 24/01/2020
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2019թ 25/10/2019
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2019թ 25/10/2019
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2019թ 25/10/2019
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2019թ 26/07/2019
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2019թ 26/07/2019
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2019թ 26/07/2019
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2019թ. 30/04/2019
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2019թ. 30/04/2019
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2019թ. 30/04/2019
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2018թ 16/01/2019
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2018թ 16/01/2019
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2018թ 16/01/2019
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2018թ 10/10/2018
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2018թ 10/10/2018
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2018թ 10/10/2018
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2018թ 25/07/2018
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2018թ 25/07/2018
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2018թ 25/07/2018
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, 1-ին եռամսյակ 2018թ 27/04/2018
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ, 1-ին եռամսյակ 2018թ 27/04/2018
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ, 1-ին եռամսյակ 2018թ 27/04/2018
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2017թ 25/01/2018
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2017թ 25/01/2018
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2017թ 25/01/2018
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2017թ 30/10/2017
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2017թ 30/10/2017
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2017թ 30/10/2017
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2017թ 27/07/2017
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2017թ 27/07/2017
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2017թ 27/07/2017
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ, 1-ին եռամսյակ 2017թ 28/04/2017
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ, 1-ին եռամսյակ 2017թ 28/04/2017
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2017թ 28/04/2017
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2016թ. 27/01/2017
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2016թ. 27/01/2017
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2016թ. 27/01/2017
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2016թ 31/10/2016
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2016թ 31/10/2016
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2016թ. 31/10/2016
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2016թ. 29/07/2016
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2016թ. 29/07/2016
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2016թ. 29/07/2016
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2016թ. 29/04/2016
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2016թ. 29/04/2016
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2016թ. 29/04/2016
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2015թ. 29/01/2016
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2015թ. 29/01/2016
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2015թ. 29/01/2016
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2015թ. 30/10/2015
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2015թ. 30/10/2015
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2015թ. 30/10/2015
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2015թ. 31/07/2015
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2015թ. 31/07/2015
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2015թ. 31/07/2015
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2015թ. 30/04/2015
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2015թ. 30/04/2015
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2015թ. 30/04/2015
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2014թ 30/01/2015
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2014թ 30/01/2015
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 4-րդ եռամսյակ 2014թ 30/01/2015
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2014թ 31/10/2014
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2014թ 31/10/2014
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 3-րդ եռամսյակ 2014թ 31/10/2014
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2014թ 31/07/2014
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2014թ 31/07/2014
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 2-րդ եռամսյակ 2014թ 31/07/2014
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2014թ 30/04/2014
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2014թ 30/04/2014
<<ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ>> ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ 1-ին եռամսյակ 2014թ 30/04/2014

Ընկերության կողմից կառավարվող ֆոնդերի տարեկան ֆինանասական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտի եզրակացություն

Այլ փաստաթղթեր Հրապարակման ամսաթիվ
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2020թ. 30/04/2021
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2020թ. 30/04/2021
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2020թ. 30/04/2021
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2019թ. 30/04/2020
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2019թ. 30/04/2020
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2019թ. 30/04/2020
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2018թ 19/04/2019
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2018թ 19/04/2019
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2018թ 19/04/2019
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2017թ 23/04/2018
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2017թ 23/04/2018
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2017թ 23/04/2018
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2016թ 28/04/2017
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2016թ. 28/04/2017
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2016թ 28/04/2017
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2015թ. 03/05/2016
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2015թ. 03/05/2016
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2015թ. 03/05/2016
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Հավասարակշռված կենսաթոշակային ֆոնդ, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2014թ. 30/04/2015
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Կայուն եկամտային կենսաթոշակային ֆոնդ, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2014թ. 30/04/2015
«ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ» ՓԲԸ Պահպանողական կենսաթոշակային ֆոնդ, տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ 2014թ. 30/04/2015

Թարմացվել է՝ 19/07/2021   17:55