Ընկերության ֆինանսական հաշվետվություններ

Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետեվություններ

Այլ փաստաթղթեր Հրապարակման ամսաթիվ
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 3-րդ եռամսյակ 2020թ 15/10/2020
Ֆինանսական վիճակի մասին, 2-րդ եռամսյակ 2020թ 31/07/2020
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 2-րդ եռամսյակ 2020թ 31/07/2020
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 2-րդ եռամսյակ 2020թ 31/07/2020
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 2-րդ եռամսյակ 2020թ 31/07/2020
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 2-րդ եռամսյակ 2020թ 10/07/2020
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 1-ին եռամսյակ 2020թ․ 30/04/2020
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 1-ին եռամսյակ 2020թ․ 30/04/2020
Ֆինանսական վիճակի մասին, 1-ին եռամսյակ 2020թ․ 30/04/2020
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 1-ին եռամսյակ 2020թ․ 30/04/2020
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 1-ին եռամսյակ 2020թ. 15/04/2020
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 1-ին եռամսյակ 2020թ 15/04/2020
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 4-րդ եռամսյակ 2019թ 31/01/2020
Ֆինանսական վիճակի մասին, 4-րդ եռամսյակ 2019թ 31/01/2020
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 4-րդ եռամսյակ 2019թ 31/01/2020
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 4-րդ եռամսյակ 2019թ 31/01/2020
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 4-րդ եռամսյակ 2019թ 15/01/2020
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 3-րդ եռամսյակ 2019թ 31/10/2019
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 3-րդ եռամսյակ 2019թ 31/10/2019
Ֆինանսական վիճակի մասին, 3-րդ եռամսյակ 2019թ 31/10/2019
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 2-րդ եռամսյակ 2019թ 31/10/2019
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 3-րդ եռամսյակ 2019թ 14/10/2019
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 2-րդ եռամսյակ 2019թ 26/07/2019
Ֆինանսական վիճակի մասին, 2-րդ եռամսյակ 2019թ 26/07/2019
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 2-րդ եռամսյակ 2019թ 26/07/2019
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 2-րդ եռամսյակ 2019թ 26/07/2019
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 2-րդ եռամսյակ 2019թ 15/07/2019
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 1-ին եռամսյակ 2019թ․ 30/04/2019
Ֆինանսական վիճակի մասին, 1-ին եռամսյակ 2019թ․ 30/04/2019
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 1-ին եռամսյակ 2019թ․ 30/04/2019
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 1-ին եռամսյակ 2019թ․ 30/04/2019
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 1-ին եռամսյակ 2019թ 15/04/2019
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 4-րդ եռամսյակ 2018թ 21/01/2019
Ֆինանսական վիճակի մասին, 4-րդ եռամսյակ 2018թ 21/01/2019
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 4-րդ եռամսյակ 2018թ 21/01/2019
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 4-րդ եռամսյակ 2018թ 21/01/2019
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 4-րդ եռամսյակ 2018թ 15/01/2019
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 3-րդ եռամսյակ 2018թ 10/10/2018
Ֆինանսական վիճակի մասին, 3-րդ եռամսյակ 2018թ 10/10/2018
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 3-րդ եռամսյակ 2018թ 10/10/2018
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 3-րդ եռամսյակ 2018թ 10/10/2018
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 3-րդ եռամսյակ 2018թ 10/10/2018
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 2-րդ եռամսյակ 2018թ 13/07/2018
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 2-րդ եռամսյակ 2018թ 13/07/2018
Ֆինանսական վիճակի մասին, 2-րդ եռամսյակ 2018թ 13/07/2018
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 2-րդ եռամսյակ 2018թ 13/07/2018
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 2-րդ եռամսյակ 2018թ 13/07/2018
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 1-ին եռամսյակ 2018թ 23/04/2018
Ֆինանսական վիճակի մասին, 1-ին եռամսյակ 2018թ 23/04/2018
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 1-ին եռամսյակ 2018թ 23/04/2018
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 1-ին եռամսյակ 2018թ 23/04/2018
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 1-ին եռամսյակ 2018թ 10/04/2018
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 4-րդ եռամսյակ 2017թ 29/01/2018
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 4-րդ եռամսյակ 2017թ 29/01/2018
Ֆինանսական վիճակի մասին, 4-րդ եռամսյակ 2017թ 29/01/2018
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 4-րդ եռամսյակ 2017թ 29/01/2018
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 4-րդ եռամսյակ 2017թ 12/01/2018
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 3-րդ եռամսյակ 2017թ 30/10/2017
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 3-րդ եռամսյակ 2017թ 30/10/2017
Ֆինանսական վիճակի մասին, 3-րդ եռամսյակ 2017թ 30/10/2017
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 3-րդ եռամսյակ 2017թ 30/10/2017
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ, 3-րդ եռամսյակ 2017թ 13/10/2017
Ֆինանսական վիճակի մասին, 2-րդ եռամսյակ 2017թ 26/07/2017
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 2-րդ եռամսյակ 2017թ 26/07/2017
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 2-րդ եռամսյակ 2017թ 26/07/2017
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 2-րդ եռամսյակ 2017թ 26/07/2017
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 2-րդ եռամսյակ 2017թ 15/07/2017
Ֆինանսական վիճակի մասին, 1-ին եռամսյակ 2017թ 27/04/2017
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 1-ին եռամսյակ 2017թ 27/04/2017
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 1-ին եռամսյակ 2017թ 27/04/2017
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 1-ին եռամսյակ 2017թ 27/04/2017
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 1-ին եռամսյակ 2017թ 14/04/2017
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 4-րդ եռամսյակ 2016թ. 17/01/2017
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 4-րդ եռամսյակ 2016թ. 17/01/2017
Ֆինանսական վիճակի մասին, 4-րդ եռամսյակ 2016թ 17/01/2017
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 4-րդ եռամսյակ 2016թ. 17/01/2017
Հ իմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 4-րդ եռամսյակ 2016թ. 13/01/2017
Հ իմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 3-րդ եռամսյակ 2016թ. 28/10/2016
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 3-րդ եռամսյակ 2016թ. 28/10/2016
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 3-րդ եռամսյակ 2016թ. 28/10/2016
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 3-րդ եռամսյակ 2016թ. 28/10/2016
Ֆինանսական վիճակի մասին, 3-րդ եռամսյակ 2016թ. 28/10/2016
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 2-րդ եռամսյակ 2016թ. 29/07/2016
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 2-րդ եռամսյակ 2016թ. 29/07/2016
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 2-րդ եռամսյակ 2016թ. 29/07/2016
Ֆինանսական վիճակի մասին, 2-րդ եռամսյակ 2016թ. 29/07/2016
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 2-րդ եռամսյակ 2016թ. 29/07/2016
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 1-ին եռամսյակ 2016թ. 29/04/2016
Հ իմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 1-ին եռամսյակ 2016թ. 29/04/2016
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին,1-ին եռամսյակ 2016թ. 29/04/2016
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 1-ին եռամսյակ 2016թ. 29/04/2016
Ֆինանսական վիճակի մասին, 1-ին եռամսյակ 2016թ. 29/04/2016
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 4-րդ եռամսյակ 2015թ. 29/01/2016
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 4-րդ եռամսյակ 2015թ. 29/01/2016
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 4-րդ եռամսյակ 2015թ. 29/01/2016
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 4-րդ եռամսյակ 2015թ. 29/01/2016
Ֆինանսական վիճակի մասին, 4-րդ եռամսյակ 2015թ. 29/01/2016
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին, 3-րդ եռամսյակ 2015թ. 30/10/2015
Դրամական միջոցների հոսքերի մասին, 3-րդ եռամսյակ 2015թ. 30/10/2015
Համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին, 3-րդ եռամսյակ 2015թ. 30/10/2015

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտի եզրակացություն

Այլ փաստաթղթեր Հրապարակման ամսաթիվ
Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն, անկախ աուդիտի եզրակացություն 2019թ. 30/04/2020
Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն, անկախ աուդիտի եզրակացություն 2018թ. 25/04/2019
Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն, անկախ աուդիտի եզրակացություն 2017թ 27/04/2018
Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն անկախ աուդիտի եզրակացություն 2016թ 28/04/2017
Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն անկախ աուդիտի եզրակացություն 2015թ. 03/05/2016
Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն անկախ աուդիտի եզրակացություն 2014թ. 04/05/2015
Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն անկախ աուդիտի եզրակացություն 2013թ. 05/05/2014

Թարմացվել է՝ 31/07/2020   17:02