Մեր ֆոնդերը

Absolute-return-5_two people behind Newton pendulum
Հավասարակշռված
AMUNDI ACBA ASSET MANAGEMENT CJSC BALANCED FUND

Առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային արժեթղթերում և առավելագույնը 50%` բաժնային արժեթղթերում: 

տեսնել ֆոնդը
Bonds_two-people-behind-Euro-in-frame
Պահպանողական
AMUNDI ACBA ASSET MANAGEMENT CJSC CONSERVATIVE FUND

Առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային արժեթղթերում և առավելագույնը 25%` բաժնային արժեթղթերում: 

տեսնել ֆոնդը