Տնօրենների խորհրդի անդամների, գլխավոր գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի նախորդ ամիսների ընթացքում ընկերությունից ստացված ամբողջ վարձատրության չափը:

Թարմացվել է ՝  06.03.2016    09:28