Իրավական ակտեր

88296335-blue-compass-plan-large
Օրենսդրական կարգավորում

Ծանոթացեք օրենսդրական կարգավորմանը

կարդալ ավելին
518943981-sealing-kompass-large
Մասնակիցների իրավունքները

Ծանոթացեք՝ ինչպես ներկայացնել բողոք-պահանջները

կարդալ ավելին
460080247-kompass-small-large
Բաժնետերեր և ներդրողներ

Նախորդ ամիսների ընթացքում ղեկավարների՝ Ընկերության կողմից ստացված, ամբողջ վարձատրության չափը

կարդալ ավելին
475147579-binoculars-grey-sky-large
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար

Ծանոթացեք՝ անահտների և ֆինանսական կազմակերպությունների միջև դրամային վեճերի լուծման եղանակին

կարդալ ավելին
88296335-blue-compass-plan-large