Ամունդի-ԱԿԲԱ-ն կառավարում է երեք պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդեր

Մեր ֆոնդերը

ՄԵՐ ՖՈՆԴԵՐԸ

Absolute-return-5_two people behind Newton pendulum
ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾ (AMBAL)

ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾ (AMBAL)

Հավասարակշռված ֆոնդի ներդրումային նպատակն է՝ առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում  և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Կարդալ ավելին

կարդալ ավելին
Bonds_two-people-behind-Euro-in-frame
ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ (AMCON)

ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ (AMCON)

Պահպանողական ֆոնդի ներդրումային նպատակն է՝առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում  և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Կարդալ ավելին

կարդալ ավելին
Bonds_woman-behind-abacus
ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԿԱՅՈՒՆ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ (AMFIX)

ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԿԱՅՈՒՆ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ (AMFIX)

Կայուն եկամտային ֆոնդի ներդրումային նպատակն է՝ առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն կայուն եկամտային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում: 

Կարդալ ավելին

կարդալ ավելին

Իրավական ծանուցում

Սույն կայքում ներկայացված պրոդուկտներն ու ծառայությունները նախատեսված են միայն «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն կուտակային կենսաթոշակային համակարգին մասնակից ՀՀ քաղաքացիների և ռեզիդենտների համար:

Սույն կայքում առկա տեղեկատվությունը չի կարող ԱՄՆ անձի (քաղաքացու, ռեզիդենտի կամ Գրին քարտի շահառուի) համար որևէ արժեթուղթ գնելու կամ վաճառելու առաջարկ հանդիսանալ:  Ցանկացած նման գնման կամ վաճառքի առաջարկություն կամ միջնորդություն կարող է անօրինական դիտվել, եթե արգելվում է տվյալ երկրի օրենսդրությամբ:  

 

Սույն կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը նախատեսված չէ ԱՄՆ-ում բնակության իրավունք ունեցող անձանց և քաղաքացիների համար կամ ԱՄՆ անձանց համար, ինպես սահմանված է ԱՄՆ 1933 թ. Արժեթղթերի ակտի ներքո ձևավորված ԱՄՆ Արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի կողմից մշակված Ս կանոնակարգի միջոցով: Այն ուղղակիորեն կիրառվում է ԱՄՆ անձանց (քաղաքացի, ռեզիդենտ կամ Գրին քարտի շահառու)  կամ ԱՄՆ-ի օրենսդրության հիման վրա գրանցված ընկերությունների հետ գործընկերային հարաբերություններ ունեցող անձանց վրա:

Եթե Դուք հանդիսանում եք ԱՄՆ անձ  (քաղաքացի, ռեզիդենտ կամ Գրին քարտի շահառու), Դուք իրավասու չեք մուտք գործել սույն կայք: Տվյալ դեպքում խնդրում ենք այցելել հետևյալ հղմամբ՝ https://us.pioneerinvestments.com