Բարի գալուստ Ամունդի-ԱԿԲԱ-ի նոր կայք

ՄԵՐ ՖՈՆԴԵՐԸ

Absolute-return-5_two people behind Newton pendulum
Վեց ոսկե կանոն՝ ֆինանսական շուկաներում արդյունավետ ներդրումներ անելու համար:

ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՎԱԾ (AMBAL)

Հավասարակշռված ֆոնդի ներդրումային նպատակն է՝ առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում  և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Կարդալ ավելին

իմանալ ավելին
Bonds_two-people-behind-Euro-in-frame
Վեց ոսկե կանոն՝ ֆինանսական շուկաներում արդյունավետ ներդրումներ անելու համար:

ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ՊԱՀՊԱՆՈՂԱԿԱՆ (AMCON)

Պահպանողական ֆոնդի ներդրումային նպատակն է՝առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով կայուն եկամտային և բաժնային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում  և բաժնետոմսերում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում:

Կարդալ ավելին

իմանալ ավելին
Bonds_woman-behind-abacus
Վեց ոսկե կանոն՝ ֆինանսական շուկաներում արդյունավետ ներդրումներ անելու համար:

ԱՄՈՒՆԴԻ-ԱԿԲԱ ԿԱՅՈՒՆ ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ (AMFIX)

Կայուն եկամտային ֆոնդի ներդրումային նպատակն է՝ առավելագույնի հասցնել ակտիվների եկամտաբերությունը՝ ներդրումներ իրականացնելով միայն կայուն եկամտային արժեթղթերում: Ֆոնդի ակտիվները կարող են ներդրվել ՀՀ դրամով և արտարժույթով արտահայտված փողի շուկայի գործիքներում, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսերում, բանկային ավանդներում, ինչպես նաև ներդրումային ֆոնդերում, որոնք ներդրումներ են իրականացնում բացառապես վերոնշյալ ֆինանսական գործիքներում: 

Կարդալ ավելին

իմանալ ավելին

Իրավական ակտեր

Օրենսդրական կարգավորում

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք
«Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենք
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենք
Այլ օրենքների և նորմատիվ իրավական ակտերի մասին տեղեկությունները www.cba.am կայքում:

Թարմացվել է՝ 06.03.2016 10:04